Πρόσθετα τροφίμων

ΤΑ ΠΕΡΙΦΗΜΑ "ΕΨΙΛΟΝ"

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Παρακάτω παρατίθεται μια σχετικά πλήρης λίστα χρωστικών ουσιών και προσθέτων για τρόφιμα τα περίφημα "Έψιλον".

 

Ευχαριστούμε τον κ. Στέλιο Κουτζά, ιατρό βιοπαθολόγο που μας παραχώρησε αυτές τις πληροφορίες.